Organisering

Enkelt sagt er mikrofinans rett og slett små lån.  Organisering såvel som finansiering varierer. Fra Grameen Bank med mange ansatte og høye lånerenter, via hjelpeorganisasjoner som gir veiledning i hvordan opprette og drive spare- og lånegrupper, til vår variant AWIP – som gir rentefrie lån til de aller fattigste og kun

har kvinnelige låntagere.

 

Vel kommet hjem fra Ghana, opprettet jeg høsten 2002 en konto i Sparebanken i Bodø, og begynte å samle inn penger fra familie, venner og kolleger. Innsamlede midler ble fraktet til Ghana via reisesjekker sommeren 2004, der de ble satt inn på en konto som jeg opprettet i Barclays Bank. Den kvinnelige sjefen i bankfilialen i Takoradi ga meg mange gode råd da hun skjønte hva pengene skulle brukes til.  Tilfeldighetene ville at jeg hadde blitt kjent med Victoria Codjue, som var villig til å være lokal koordinator og som hjalp til å finne de første 40 kvinnene, fordelt på to grupper. Hver kvinne fikk utbetalt et lån på tilsvarende 800 kr. Lånet var rentefritt, og skulle betales tilbake i løpet av ett år. Lånet skulle brukes som startkapital for å etablere egen arbeidsplass.

 

De samme prinsippene følges fremdeles, men lånebeløpet har med årene steget noe, for om mulig å holde tritt med prisstigningen. Og pengene fraktes ikke lenger via reisesjekker, men overføres fra konto i Norge til konto i Ghana. Prosjektet har svært lave administrasjonskostnader. Den eneste som får lønn, er det lokale koordinatoren i Ghana. Hun får også dekket utgifter til transport, porto osv. Dette er for småpenger å regne, omgjort til norsk valuta.

Selv dekker jeg alle utgifter av egen lomme
når jeg bruker ferien til å reise til Ghana.

AWIP er  registrert i Brønnøysundregisteret i Norge med org.nr 990 145 628.

 

AWIP har et styre i Norge som består av Fredric B.Johnson, Anne Nysæter, Inger Strøm og Anne-Kirsten Lyngstad. Styret behandler regnskapet hvert år, og kommuniserer fortløpende om prinsipielle spørsmål.

 

AWIP er registrert som NGO i Ghana, med Farmers Union i Assorko-Essaman som samarbeidsorganisasjon.