Ann´s Women
Improvement Project


Les om prosjektet

«De ba om hjelp til å leve et liv der de kunne slippe å gå

sultne til sengs, ha penger til å kjøpe medisiner,

og ikke minst gi ungene utdanning»

Mikrofinans er

ikke veldedighet!

Anne-Kirsten Lyngstad

Hålogalandsgt 26B

N-8003 Bodø

Norge

 

 

 

 

4760 8529

 

 

Favorittlinkene til AWIP